28.5.2019

Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

V okviru projekta PKP je delovna skupina izvedla testiranje platforme.

Na delavnici so sodelovali študenti in predavatelji FINI Novo mesto.

Projekt sofinancirajo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropska unija–Evropski socialni sklad.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.