27.11.2017

Podeljena štipendija za študij visokošolskega študijskega programa Inženiring in vozila na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je za študijsko leto 2017/2018 razpisala dve štipendiji za študij strojništva namenjeni socialno ogroženim in perspektivnim kadrom.

Štipendija se dodeli za šolnino v višini dejanske šolnine za posamezno študijsko leto.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje definirane v Razpisu za vpis v visokošolski strokovni študijski program inženiring in vozila objavljen na spletni strani fakultete in se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisati na visokošolski strokovni študijski program na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto.

Podelili smo štipendijo za perspektivni kader. Prejela jo je Monika Hadalin.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.