19.4.2019

Poletna šola 2019: SVK – Sistem vodenja kakovosti

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu  v sodelovanju s Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto, Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Bureau Veritas, Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, podjetjema AREX d.o.o. in ADRIA MOBIL d.o.o., vljudno vabi na Poletno šolo FOŠ 2019: SVK – Sistem vodenja kakovosti, ki bo potekala od 3. – 20. 6. 2019.

Poletna šola 2019 je namenjena vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pridobivanja kompetenc iz področja vodenja kakovosti. S Poletno šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi zavodi.

Z vsebino Poletne šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

  • Poznavanje in razumevanje filozofije, pristopov, modelov, orodij in standardov celovite kakovosti ter usposobljenost za njihovo uporabo v praksi.
  • Poznavanje in razumevanje procesov, procesno zasnovane organizacije ter sposobnost obvladovanja nenehnega izboljševanja.
  • Poznavanje in razumevanje avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja.
  • Sposobnost prepoznavanja, obvladovanje in nenehnega izboljševanja procesov v organizaciji ter njihove povezave v celovit sistem procesov.

V Poletni šoli 2019 se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ker bo v Poletni šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji (Arex d.o.o. in Adria mobil d.o.o.) smo prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

Podrobnosti o Poletni šoli so dostopne na spletni strani fakultete FOŠ, kjer se lahko tudi prijavite. Rok za prijavo je do 25. 5. 2019.

Udeležba za študente FINI je brezplačna.

Vljudno vabljeni!

 

VABILO

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.