5.7.2021

Postopek kandidiranja članov Senata FINI Novo mesto

Spoštovani,

 

začenja se postopek za kandidiranje članov Senata Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (v nadaljevanju FINI Novo mesto).

Senat sestavlja 11 članov, in sicer:

  • 8 članov iz vrst članov Akademskega zbora, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja FINI Novo mesto. Akademski zbor izvoli 8 članov Senata FINI Novo mesto.
  • dva predstavnika študentov, ki ju izvoli Študentski svet FINI Novo mesto. Predsednik Študentskega sveta FINI Novo mesto je član Senata po položaju.
  • dekan, ki je član Senata po položaju.

Sklep o začetku postopka volitev v Senat FINI Novo mesto, kandidatura, imenovanje, volitve in izvolitev članov Senata FINI Novo mesto.

Obrazec za kandidaturo člana Senata FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.