9.11.2018

POVEZOVANJE GLASBENE UMETNOSTI S SODOBNIMI ZNANJI TEHNIKE PONUJA NOVE RAZVOJNE IZZIVE ZA SLOVENIJO

V četrtek, 8. novembra 2018, smo v glasbeni dvorani Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani (KGBL) sklenili projekt z naslovom “Razvoj glasbene umetnosti v centralni regiji slovenije z uporabo sodobnih znanj tehnike”, ki smo ga izvajali po shemi Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018.

 

Na sklepnem dogodku so vodja projekta in pedagoški mentor, doc. dr. Anatolij Nikonov, strokovni sodelavec, profesor kitare Mladen Bucić ter študenti Akademije za glasbo, Fakultete za industrijski inženiring (FINI) Novo mesto in Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani predstavili rezultate projekta in spregovorili o pomenu takega interdisciplinarnega povezovanja med tehniko in glasbo za širši slovenski prostor. Med udeleženci je bil tudi slovenski izdelovalec kitar, dr. Samo Šali, ki v svojem poklicu združuje vrhunska znanja s področja tehnike (v doktorski disertaciji s področja strojništva je predstavil algoritem za optimizacijo zvoka kitare) in glasbene umetnosti. Študenti so predstavili zgodovino kitare na slovenskih tleh, pregled izdelovanja kitar na slovenskih tleh skozi zgodovino, kakovost in uporabnost učbenikov za učenje kitare, rezultate primerjalnega ocenjevanja kitar treh proizvajalcev glede na glasnost, trajanje tona in še nekatere druge akustične karakteristike, pregled prisotnosti kitar glede na vrsto lesa, izdelovalce in ceno, rezultate ankete o vrstah kitar, ki jih uporabniki največ kupujejo ter rezultate meritev kitarskega zvoka, ki so bile izvedene na Zavodu za gradbeništvo (ZAG) v Ljubljani. Izsledki projekta odpirajo mnoge nove izzive, ki so odlična podlaga za resnejše in temeljitejše raziskave in razvoj na tem področju.

 

Ob zaključku dogodka je dr. Urška Florjančič, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo na FINI Novo mesto, ki je bila nosilni partner v projektu, izrekla zahvalo obema mentorjema in vsem sodelujočim za osebno zagnanost in pripravljenost, da so znali pogledati izven okvirjev svojega strokovnega dela oz. področja, na katerem vsak posameznik deluje, ter udejanili interdisciplinarni timski pristop pri reševanju zastavljenega izziva. Hvaležni smo sodelujočemu partnerju na projektu, Kulturno umetniškemu društvu Nasha produkcija, ki ga je l. 2011 v Ljubljani ustanovila skupina akademskih glasbenikov z znanjem in veščinami iz različnih področij glasbe in pedagogike, ker je znal prepoznati raziskovalni izziv in navdušiti študente glasbe za aktivno vključitev na projekt. Hvala dijakom, profesorjem in vodstvu KGBL za aktivno udeležbo in zagotavljanje prostorov pri izvajanju aktivnosti na projektu. Hvala tudi mag. Mihaelu Ramšku in vodstvu ZAG za izvajanje akustičnih meritev ter profesionalno strokovno sodelovanje. Sklepno dejanje dogodka je imelo glasbeni pridih, in sicer je na kitaro zaigral dijak KGBL.

 

O projektu:

Izvedeni projekt je združil empirična znanja glasbenikov in teoretično podprta znanja s področja tehnike. Cilj projekta je bil določiti smernice za nadaljnji razvoj glasbenih inštrumentov z uporabo naravnega in človeškega potenciala Slovenije. Sodelovanje FINI Novo mesto z društvom Nasha produkcija je preko vključevanja študentov odprlo pot razvoju nove niše na interdisciplinarnem področju tehnike in glasbe ter s tem ponudilo potencial za nadaljnji razvoj na področju znanosti, gospodarstva in kulture v naši družbi.

 

V sodelovanju med društvom, fakulteto in študenti smo s komplementarno uporabo vrhunskih znanj s področja dinamike konstrukcij ter vrhunskih dosežkov na področju kitarske glasbe naredili prve korake v smeri razvoja glasbenih inštrumentov ter metodologije poučevanja kitare. S takim pristopom k projektnemu delu odpiramo pot razvoju nove niše na interdisciplinarnem področju tehnike in glasbe ter razvijamo potencial za nadaljnji razvoj na področju znanosti, gospodarstva in kulture v naši družbi. Pri izvajanju projekta smo študente seznanili s problemskim pristopom k reševanju praktičnih problemov v neposredno lokalnem/regionalnem okolju. Na ta način študenti s pomočjo mentorjev v okviru projektnih aktivnosti, ki potekajo kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijajo inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

 

Zapisala:

doc. dr. Urška Florjančič,

prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo na FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.