18.4.2019

Primer dobrih praks sodelovanja FINI Novo mesto z lokalno industrijo

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (FINI Novo mesto) od leta 2016 intenzivno krepimo znanstveno raziskovalno dejavnost s pridobivanjem novih raziskovalno razvojnih projektov, z vzpostavljanjem močne mednarodne mreže z vrhunskimi raziskovalci in priznanimi inštitucijami, s sodelovanjem z lokalno industrijo ter z uvajanjem študentov v znanstveno raziskovalno delo na fakulteti.

V zadnjih dveh letih smo oblikovali močno raziskovalno skupino, ki deluje na fakulteti v okviru Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost (IZRD) pod vodstvom prof. dr. Juliusa Kaplunova ob sodelovanju raziskovalcev s Keele University iz Velike Britanije (prof. Graham Rogerson, dr. Danila Prikazchikov, dr. Ludmila Prikazchikova) in raziskovalcev s FINI Novo mesto. Posebno pozornost namenjamo aplikativnim raziskavam v sodelovanju z lokalno industrijo in integraciji vrhunskih akademskih znanj z razvojnimi izzivi v podjetjih Dolenjske regije, npr. TPV d.o.o. in SiEVA d.o.o. V preteklem obdobju smo pripravili več delavnic, seminarjev, predavanj in znanstvenih konferenc s ciljem prenosa specifičnih temeljnih akademskih znanj v svet inženirstva ter oblikovanja novih pristopov k iskanju inovativnih trajnostno naravnanih razvojnih rešitev.

Konec februarja 2019 smo uspešno zaključili enega izmed industrijskih projektov, pri katerih je FINI Novo mesto sodelovala kot akademski partner. To je bil EVA4green – Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost, ki ga je izvajal konzorcij 13 podjetij in raziskovalnih inštitucij. Skupna vrednost projekta, ki ga je sofinanciral Evropski regionalni razvojni sklad, je bila 8.936.962,50 EUR.

Eden od segmentov projekta EVA4green je bil namenjen razvoju “lahkih” avtomobilskih komponent. Nižja masa vozila pomeni manj energije, potrebne za učinkovito premikanje vozila, manj škodljivih emisij, vključno z zmanjšanjem CO2. Prebojne rešitve na tem področju temeljijo na uvajanju novih materialov, ki omogočajo zmanjšanje teže komponent, na razvoju naprednih senzorjev, na uvajanju rešitev iz trajnostnih tehnologij ob simultani optimizaciji konceptov in konstrukcij. Z uresničevanjem rezultatov projekta bodo industrijska podjetja na Dolenjskem izboljšala svojo konkurenčnost na področju inženiringa v avtomobilski industriji in omogočila še bolj zanesljivo kakovost svojih izdelkov in tehnologij.

V okviru raziskovalno-razvojnih aktivnosti na projektu je naša raziskovalna skupina izvedla dinamično analizo večslojnih struktur z izjemno kontrastnimi materialnimi lastnostmi plasti, kar omogoča optimizacijo najbolj škodljivih nizkofrekvenčnih spektrov nihanj. Kot rezultat raziskave je bil razvit nov matematični model, ki temelji na naprednem večparametričnem pristopu, s katerim je mogoče dobiti asimptotične aproksimacije za dve nihajni obliki pri upogibnem nihanju namesto konvencionalne aproksimacije za enojno nihajno obliko. Novo razvita metodologija omogoča izračun lastnih frekvenc in lastnih nihajnih oblik večkomponentnih konstrukcijskih elementov z uporabo eksplicitnih aproksimacijskih formul. Z uvedbo te metodologije lahko inženirji optimizirajo zasnovo oz. načrtovanje v smislu frekvenčnega odziva pri razvoju lahkih konstrukcijskih elementov, ki so dovolj učinkovito in dokaj hitro izpostavljeni dinamičnim obremenitvam.

Aktivno medsebojno sodelovanje med našo raziskovalno skupino in inženirskimi partnerji nam omogoča, da skupaj oblikujemo nove raziskovalno razvojne izzive, ki jih bomo reševali z uvajanjem vrhunskih temeljnih in empiričnih znanj z interdisciplinarnih področij, ki so potrebna za izboljšanje funkcionalnosti izdelkov in tehnologij.

 

doc. dr. Urška Florjančič, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo na FINI Novo mesto
doc. dr. Anatolij Nikonov, namestnik predstojnika Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost na FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.