19.2.2024

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj za inovacije GZDBK 2024

Objavljen je RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA INOVACIJE GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ZA LETO 2024. S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine želi s podelitvijo priznanj za inovacije za 2024 spodbuditi konkurenčnost gospodarstva regije, omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja in hkrati uveljaviti inovacijsko dejavnost kot gibalo trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije GZDBK imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Inovacijski izziv in rdeča nit za leto 2024: IZBRALI SMO TRAJNOST
Obrazložitev: V ospredje postavljamo vedno večji pomen trajnosti pri poslovanju podjetij, inoviranju, razvoju – tako procesov kot produktov, trajnost v dobavnih verigah. Vse večji pomen ima tudi v luči prihajajočega poročanja ESG.

Rok za oddajo prijav je 4. april 2024!

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazci in ostala dokumentacija so na voljo tukaj.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.