6.9.2019

Razpis štipendij za študij visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila za študijsko leto 2019/2020

Fakuleta za industrijski inženiring je objavila Razpis štipendij za študij visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila za študijsko leto 2019/2020 in do dokončanja študija (oblika študija: izredni študij v klasični obliki in študij na daljavo).

Predmet razpisa je štipendiranje dveh (2) kandidatov za študij visokošolskega strokovnega študijskega programa na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto v študijskem letu 2019/2020 (oblika študija: izredni študij v klasični obliki in študij na daljavo), in sicer:

a)     ena (1) štipendija za kandidata iz socialno šibkejšega okolja in

b)    ena (1)  štipendija za kandidata, ki je perspektiven kader.  

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico skupaj z dokazili v fizični obliki predložiti fakulteti na naslov Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.

Prijavo je možno oddati osebno na naslovu fakultete v času uradnih ur ali po pošti. Če se prijava pošlje po pošti, se za dan, ko fakulteta prejme prijavo, šteje dan oddaje priporočene pošiljke na pošti. Prijave po elektronski pošti se ne bodo upoštevale.

Prijava šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis.

Rok za zbiranje prijav je 13. september 2019 do 12h. (prijavnica)

Dodatne informacije lahko so dostopne na spletni strani Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto https://www.fini-unm.si, telefonsko (07/39 32 206) ali osebno v času uradnih ur vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 11. ter med 14. in 16. uro ali preko elektronske pošte.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.