22.11.2022

Razpis volitev študentov v Študentski svet FINI Novo mesto in v organe ter komisije FINI Novo mesto za študijsko leto 2022/2023

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je ponovno objavljen razpis volitev v Študentski svet in v organe ter komisije FINI Novo mesto za študijsko leto 2022/2023.

 

Člane Študentskega sveta FINI Novo mesto volite študenti FINI Novo mesto. Študentski svet FINI Novo mesto šteje sedem (7) študentov FINI Novo mesto, tako so v Študentskem svetu FINI predstavniki študentov dodiplomskih študijskih programov in študenti podiplomskih študijskih programov. Člane Študentskega sveta FINI Novo mesto študenti izvolite z večino glasov na javnem glasovanju.

 

Voljeni bodo tudi predstavniki študentov, ki sodelujejo v organih in delovnih telesih fakultete:

 

  • šest (6) predstavnikov študentov kot petina vseh članov v Akademskem zboru FINI Novo mesto,
  • en (1) predstavnik študentov v Komisijo za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ),
  • en (1) predstavnik študentov v Komisijo za kakovost in evalvacije (KKE) FINI Novo mesto,
  • en (1) predstavnik študentov v Komisijo za priznanja (KP) FINI Novo mesto,
  • en (1) predstavnik študentov v Senat FINI Novo mesto,
  • en (1) predstavnik študentov v Upravni odbor FINI Novo mesto,

 

 

Kandidacijski postopek traja od torka, 22. 11. 2022 do ponedeljka, 28. 11. 2022 do 13. ure. Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto.

 

Rok, pogoji in način oddaje kandidature za Študentski svet in/ali kandidatura študentov v organe in komisij so navedeni v priloženem razpisu (priloga: Razpis), kandidatura se odda na priloženem obrazcu (priloga: OBR-36, OBR-36a).

 

Volitve bodo potekale v četrtek, 1. 12. 2022 ob 15.30 uri v virtualnem okolju MS Teams.

 

Vljudno vas vabimo k vložitvi kandidature in udeležbi na volitvah v Študentski svet FINI Novo mesto.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.