11.10.2019

Razpis volitev študentov v Študentski svet FINI Novo mesto

Objavljamo razpis volitev študentov v Študentski svet FINI Novo mesto za študijsko leto 2019/2020, ki jih razpisuje predsednik Študentskega sveta FINI Novo mesto g. Robert Gazvoda.

Študentski svet je predstavniški organ študentov in ima sedem članov. Člani Študentskega sveta so lahko redni in izredni študenti, ki imajo status študenta.

Kandidacijski postopek poteka od petka, 11. 10. 2019, do ponedeljka, 4. 11. 2019, do 13.00.

Volitve bodo potekale v petek, 8. 11. 2019, ob 15.30 v učilnici N2_5.

Priloge:

Razpis volitev študentov v Študentski svet FINI Novo mesto za študijsko leto 2019/2020,

OBR-36 Kandidatura za člana Študentskega sveta FINI Novo mesto za študijsko leto 2019/2020,

OBR-36a Kandidatura študentov v organe in komisije FINI Novo mesto za študijsko leto 2019/2020.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.