9.11.2020

Razpis volitev v Študentski svet 2020/2021

Objavljamo razpis volitev v Študentski svet in v organe ter komisije za študijsko leto 2020/2021.

Člane Študentskega sveta FINI Novo mesto volijo študentje FINI Novo mesto. Študentski svet FINI Novo mesto šteje sedem (7) študentov FINI Novo mesto, tako da imajo v Študentskem svetu FINI svoje predstavnike študenti dodiplomskih študijskih programov in študenti podiplomskih študijskih programov. Člane Študentskega sveta FINI Novo mesto študentje izvolijo z večino glasov na javnem glasovanju.

Voljeni bodo tudi predstavniki študentov, ki sodelujejo v organih in delovnih telesih fakultete:

  • osem (8) predstavnikov študentov kot petina vseh članov v Akademskem zboru FINI Novo mesto,
  • en (1) predstavnik študentov v Senat FINI Novo mesto,
  • en (1) predstavnik študentov v Upravni odbor FINI Novo mesto,
  • en (1) predstavnik študentov v Komisijo za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ),
  • en (1) predstavnik študentov v Komisijo za kakovost in evalvacije (KKE) FINI Novo mesto,
  • en (1) predstavnik študentov v Komisijo za priznanja (KP) FINI Novo mesto.

Kandidacijski postopek traja od ponedeljka, 9. 11. 2020 do ponedeljka, 16. 11. 2020 do 13. ure. Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto.

Volitve bodo potekale v sredo, 18. 11. 2020 ob 15.30 uri v virtualnem okolju MS Teams.

Priloge:

Razpis volitev v Študentski svet 2020/21

Kandidatura za predstavnika študentov v organih in komisijah FINI Novo mesto za 2020/21

Kandidatura za člana Študentskega sveta FINI Novo mesto za 2020/21

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.