11.2.0206

Seminar: Planiranje proizvodnje, priprava in vodenje proizvodnje

V zadnjih letih se je morala skoraj vsaka proizvodnja prilagoditi trenutnim zahtevam kupca. Naročila so se hitro spreminjala. Vodstvo proizvodnje v podjetju je bilo postavljeno pred velik izziv, kako povečati učinkovitost, brez dela na zalogo in brez zamud. V večini primerov se je izkazalo, da je bilo potrebno povečati pretok skozi proizvodnjo z omejevanjem virov, kot so ljudje, stroji, prostor, zaloge, logistika, denar. Varčevanje in iskanje notranjih rezerv v organizaciji že postaja stalnica vsakega vodje v proizvodnji.

Kakšne koristi bodo imeli udeleženci od seminarja?

 • Ali se zavedam pomena vodenja proizvodnje?
 • Je moje ravnanje z ljudmi pravo / uspešno?
 • Ali vem kateri so moji zavzeti zaposleni?
 • Kaj vse so moje naloge kot vodja proizvodnje?
 • Ali znam poiskati slabosti proizvodnje?
 • Ali znam poiskati notranje rezerve v proizvodnji?
 • Kako rešujem izpade proizvodnje?
 • Ali znam pravilno argumentirati izpade – slabosti proizvodnje?
 • Kakšno je moje komuniciranje s sodelavci / podrejenimi?
 • Kakšno je moje komuniciranje z ustreznimi službami?
 • Kako ustvarim zmagoviti tim / oddelek?
 • Ali znam pravočasno reagirati na spremembe?
 • Ali znam zagotoviti pravočasne izdobave kupcem?

 

Komu je seminar namenjen:

Vodjem proizvodnje, preddelavcem, planerjem proizvodnje, tehnologom. Na seminarju bodo udeleženci pridobili in nadgradili naslednja znanja:

 • pomen pristopa k vodenju proizvodnje;
 • poiskati slabosti proizvodnje;
 • notranje rezerve;
 • zastoji v proizvodnji;
 • pretočnost in logistika;
 • zagotoviti pravočasno izdobavo kupcem.

Vsebina:

» Začetek seminarja ob 8:00 «

 • Načela planiranja proizvodnje.
 • Strateško, operativno in taktično planiranje proizvodnje.
 • Delovna dokumentacija in delitev dela.
 • Realizacija in nadzor nad stroški.
 • Gospodarjenje z materiali.
  • ABC metoda, nabava zaloge,
  • XYZ analiza.
 • Analiza časa izdelave
  • norme,
  • ergonomija,
  • logistika med delovnimi mesti.
 • KANBAN, JIT
 • Projektno vodenje proizvodnje
  • Vitka proizvodnja.

» Zaključek seminarja ob 15:00 «

Prijava, kotizacija in plačilo:

208,00 € + DDV (253,76 €) V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

PRIJAVA NA SEMINAR

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.