30.5.2016

Slavnostna podelitev diplom

V četrtek, 26. 5. 2016, je na Posestvu Pule potekala slavnostna podelitev diplom Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. Dekanja fakultete, mag. Vera Smodej, je diplomske listine podelila 27 diplomantkam in diplomantom.

“Diplomske naloge diplomantk in diplomantov fakultete so v empiričnem delu izrazito aplikativne, usmerjene so v reševanje konkretnih problemov in vsebujejo številne inovacije. Iz vsebin diplom je razvidno, da so znanje, ki so ga pridobili, implementirali v svoje delovno okolje. Z rezultati dela naših diplomantk in diplomantov se uresničuje poslanstvo fakultete, ki je izvajanje inovativnih študijskih programov za izobraževanje v skladu z aktualnimi potrebami gospodarstva v nacionalnem in evropskem okolju. Naše pomembno poslanstvo in odgovornost do njih je tudi zavedanje, da jih bo ugled fakultete spremljal celo življenje. Ustvarjamo ga skupaj s svojimi diplomantkami in diplomanti, s sodelovanjem z visokotehnološkim gospodarstvom, z vključevanjem v evropsko in globalno okolje in v konkurenci z najboljšimi.” mag. Vera Smodej, dekanja Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.