4.11.2015

Sodelovanje v okviru Globalnega partnerstva

Aktivno sodelovanje v okviru Globalnega partnerstva z EC Univerzo iz ZDA pri predmetu Strokovni tuji jezik I.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.