23.12.2014

Svečana podelitev diplom

V četrtek, 18. 12. 2014 smo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto podelili diplomske listine prvi generaciji diplomiranih inženirjev strojništva.

Prisotne so nagovorili predstavnika ustanoviteljev župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David, v. d. dekanica mag. Vera Smodej, v. d. direktor Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto mag. Matej Forjan in diplomant ter dosedanji predsednik Študentskega sveta Fakultete za industrijski inženiring Tomaž Slapšak.

V svojem nagovoru je v. d. dekanica mag. Vera Smodej izpostavila, da je znanje diplomantov interdisciplinarno. Vsebina študijskega programa je nastala na pobudo gospodarstva regije in izhaja iz opredeljenih aktualnih potreb gospodarstva,  dolgoročnih strateških dokumentov Evropske unije in Slovenije, ki definirajo prednostna tehnološka področja v okviru katerih se bo spodbujal razvoj tehnologij in njihova uporaba v industrijskih sektorjih. Fakulteta sledi potrebam trga dela, študij strojništva želi približati potencialnim študentom in zagotoviti povečan vpis v tehniške programe tudi na nivoju države. Slovenija se sooča s pomanjkanjem diplomantov naravoslovno-tehniških smeri, neustrezno razmerje v primerjavi s številom diplomantov družboslovnih ved ogroža konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Ustvariti želi tudi pogoje za intenzivno vključevanje strokovnjakov iz podjetij v izobraževalni in raziskovalni proces fakultete ter prispevati k bogatenju intelektualnega in kulturnega potenciala regije.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.