29.8.2019

ŠVICA – štipendije za študente, doktorje in raziskovalce

Razpis štipendij za študente za študij v Švici za šolsko leto 2020-2021.

Več informacij na: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html

Rok za prijave jo do 2. 12. 2020.

Elektronske prijave se pošljejo na:
Veleposlaništvo Švicarske konfederacije
Trg republike 3/VI
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
T: (+) 386 1 200 86 40

na mail: ljubljana@eda.admin.ch

Uradna spletna stran: www.eda.admin.ch/ljubljana

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.