5.12.2023

Ujemite digitalno prihodnost s SRC-EDIH

NOVO MESTO, 5. 12. 2023 – V prostorih UrbaNMakerspace na Novem trgu v Novem mestu je danes potekala novinarska konferenca, na kateri so govorniki predstavili storitve, ki jih Evropsko digitalno inovacijsko stičišče SRC-EDIH, katerega koordinator je Razvojni center Novo mesto, nudi malim in srednje velikim podjetjem ter javnim organizacijam v procesu digitalne preobrazbe. Po uvodnem nagovoru dr. Jerneje Jug Jerše, vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, predstavil priložnosti stičišča in poudaril njegovo pomembnost za regijo. V nadaljevanju je mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, govoril o pomenu stičišča za izmenjavo dobrih praks digitalne preobrazbe in pametnih mest na nivoju občin, Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, pa o njegovem pomenu za gospodarstvo. Dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije iz Novega mesta, je izpostavil pomembnost povezovanja znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela z gradnjo širših partnerstev v lokalnem in mednarodnem okolju, ki ga stičišče omogoča.

Digitalna preobrazba organizacij predstavlja zahteven, a nujen proces za doseganje konkurenčnosti tako gospodarstva kot tudi javnega sektorja, ki prispevata k razvoju celotne družbe. Ta preobrazba ne obsega le uvajanja novih tehnologij, temveč zahteva tudi spremembe v poslovnih procesih, kulturi in načinu razmišljanja znotraj organizacij.

Evropska unija je v podporo podjetjem in javnemu sektorju pri soočanju z digitalnimi izzivi ustanovila mrežo evropskih digitalnih inovacijskih stičišč (EDIH). Ta vključuje 151 stičišč v 31 državah Evropske unije in SRC-EDIH je eno od dveh v Sloveniji. SRC-EDIH, katerega koordinator je Razvojni center Novo mesto, podpira digitalno preobrazbo proizvodnih podjetij in javnih organizacij. Delovanje stičišča podpirata tako Evropska komisija kot tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki projekt SRC-EDIH sofinancirata. SRC-EDIH predstavlja konzorcij 16 partnerskih organizacij in njenih strokovnjakov, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami na področju različnih digitalnih tehnologij v naslednjih letih spodbujale digitalno preobrazbo organizacij v Sloveniji. Konzorcij sestavljajo regionalne razvojne agencije, fakultete in univerze, občini, gospodarska zbornica in podjetja ter različna interesna združenja:

 • Razvojni center Novo mesto
 • Mestna občina Novo mesto
 • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
 • Fakulteta za informacijske študije Novo mesto
 • Občina Ajdovščina
 • Univerza na Primorskem
 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
 • Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • Razvojno informacijski center Bela krajina
 • Koofr, d. o. o.
 • CadCam Lab, d. o. o.
 • Univerza v Novi Gorici
 • Mikrografija, d. o. o.
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Združenje delodajalcev Slovenije
 • Združenje regionalnih razvojnih agencij GIZ

S podporo SRC-EDIH lahko podjetja in javne organizacije z uporabo digitalnih tehnologij izboljšajo svoje poslovne in proizvodne procese, izdelke ali storitve. Vsem organizacijam, vključenim v SRC-EDIH ekosistem, je omogočen dostop do tehničnega strokovnega znanja, zajetega v 100 različnih izobraževanjih, in dostop do 11 testnih okolij, v katerih je omogočeno testiranje naprednih digitalnih tehnologij pred vlaganjem vanje. Na voljo so tudi storitve svetovanja pri financiranju ter dostop do inovacijskega ekosistema. Storitve so 80-100 % subvencionirane.

V naslednjih dveh letih bo stičišče podprlo prek 100 organizacij in več kot 1000 zaposlenih pri pridobivanju digitalnih znanj in kompetenc.

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše je uvodoma predstavila prvo poročilo o stanju digitalnega desetletja in prizadevanja EU za digitalni prehod.

»Z objavo prvega poročila o stanju digitalnega desetletja smo pridobili celovit pregled napredka pri uresničevanju digitalne preobrazbe EU, s poudarkom na štirih glavnih stebrih: digitalne spretnosti, digitalna infrastruktura, digitalizacija podjetij in digitalizacija javnih storitev. Napredek je bil dosežen, vendar bomo morali prizadevanja še okrepiti. SRC-EDIH lahko k temu pomembno pripomore, saj s svojo dejavnostjo spodbuja inovacije na vseh področjih evropskega digitalnega desetletja. Evropska unija tovrstne aktivnosti podpira v okviru programa Digitalna Evropa ter programov Obzorje Evropa in Erasmus+. Prav tako je digitalni prehod močno zastopan v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost ter kohezijski politiki,« je dejala.

Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesta, je poudaril nujnost digitalizacije organizacij za njihovo uspešnost in konkurenčnost v prihodnosti. »Priložnosti stičišča je smotrno in nujno izkoristiti, saj ponuja celostno podporo pri spoznavanju in uvajanju digitalnih tehnologij. Prvi korak procesa digitalne preobrazbe s SRC-EDIH je izvedba ocene digitalne zrelosti organizacije, na podlagi katere se določijo nadaljnji koraki vaše digitalne preobrazbe. Ti koraki so običajno pridobivanje digitalnih kompetenc, testiranje tehnologih in njena poznejša integracija ter iskanje finančnih virov in partnerjev za izvedbo integracije. Vsi ti koraki se lahko izvedejo s podporo našega stičišča. Tesno sodelovanje in podpora Evropske komisije in Ministrstva za digitalno preobrazbo predstavljata ključno gonilo za naš uspeh in uresničitev vizije digitalne preobrazbe Slovenije. Projekt se sicer zaključi s septembrom 2025, a pričakujemo, da se bo na osnovi dobrih rezultatov in potreb v družbi sodelovanje nadaljevalo tudi po zaključku projekta,« je pojasnil.

Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, je govoril o pomenu stičišča za občine. »Mestna občina Novo mesto vidi priložnost SRC EDIH-a v izmenjavi dobrih praks na nivoju občin, saj se dobro zavedamo naše vodilne vloge regijskega središča pri širjenju znanja in skupnih konceptov digitalne preobrazbe in pametnih mest. Ostalim lokalnim skupnostim ter drugim javnim ustanovam, tako iz neposrednega okolja kot tudi širše po Sloveniji, lahko tako danes ponudimo tri testna okolja – eno v novem novomeškem inkubatorju Urbanmakerspace na temo pametnih mest ter dve v prostorih občinske uprave, eno na temo geoprostorskih tehnologij ter drugo za digitalizacijo internih procesov in postopkov. Ravno tako z decembrom pričenjamo z vrsto izobraževalnih vsebin, v katerih bomo skozi cikle povezanih izobraževanj naše znanje prenašali na druge občine,« je povedal.

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK), je poudaril pomen stičišča za gospodarske družbe in podjetnike. »V okviru ekosistema SRC–EDIH že izvajamo dogodke, posvete in promocije z namenom krepitve razvoja kompetenc, izmenjave mnenj in dobrih praks ter razvoja inovacijske kulture v regiji in širše. Rdeča nit projekta so zaposleni in razvoj kompetenc, s poudarkom na digitalnih kompetencah. Potreba po digitalnih kompetencah v zadnjih letih narašča pri skoraj vseh poklicih in podjetjih, vključno z MSP. Poleg tega pa napredne digitalne tehnologije zahtevajo bolj napredne digitalne kompetence zaposlenih v vseh gospodarskih sektorjih, v javni upravi ter visokošolskih zavodih. Skozi ekosistem SRC–EDIH bomo krepili razvoj novih visokotehnoloških znanj zaposlenih, ki bodo omogočala prehod v digitalno nizkoogljično krožno gospodarstvo,« je izpostavil.

Projekt SRC-EDIH je za Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) logičen del in nadaljevanje njihovega dela. Kot javna akademska ustanova namreč že ves čas povezujejo znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo z gradnjo širših partnerstev v lokalnem in mednarodnem okolju. »Veseli nas, da lahko v projektu uspešno sodelujemo tako z akterji javnega sektorja kot z regijskim in nacionalnim gospodarstvom. Poleg odličnih razvojno-raziskovalnih dosežkov, ki nas izrazito umeščajo tudi v mednarodni prostor, je naša moč tudi na področju nacionalne infrastrukture, saj smo s superračunalnikom Trdina del najmočnejšega superračunalniškega omrežja v Sloveniji HPC RIVR. V okviru SRC-EDIH se fakulteta osredotoča zlasti na področja krožnega gospodarstva, vpeljave novih procesov, razumevanje avtorskih pravic in prenosa tehnologij,« je pojasnil dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije iz Novega mesta.

23.12_SRC EDIH letak Kako vam lahko pomagamo

23.12_SRC EDIH ppt_Info o Projektu.pptx

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.