28.7.2022

Informacija o programih in razpisih za gostujoče predavatelje na Univerzi Ludovika v Budimpešti 2022

Informacija o programih in razpisih za gostujoče predavatelje na Univerzi za javno administracijo Ludovika v Budimpešti z naslovom “Ludovika Scholars”,  ki se začne jeseni 2022. Rok za prijavo je 31. avgust 2022.

Univerza za javno administracijo Ludovika (University of Public Service) je vodilna visokošolska ustanova na Madžarskem. Univerza ponuja dodiplomski in podiplomski študij ter raziskovalne študije na naslednjih področjih: politične vede, vojaške vede, informacijska družba, študije obvladovanja nesreč, kibernetska varnost, javna uprava, študije nacionalne varnosti, mednarodne zadeve, kazenski pregon, strateške študije, znanost o vodi (več podrobnosti na posameznih fakultetah Univerze Ludovika: Fakulteta za javno upravo in mednarodne študije, Fakulteta za vojaške vede in usposabljanje častnikov, Fakulteta za kazenski pregon, Fakulteta za vodne vede, Inštitut za obvladovanje nesreč, Raziskovalni center Eötvös József.)

Namen programa gostujočih predavateljev v programu “Ludovika Scholars” je študentom univerze omogočiti izmenjavo idej z akademiki, raziskovalci in strokovnjaki Srednje in Vzhodne Evrope ter omogočiti gostujočim predavateljem, da spoznajo delo znanstvenikov na univerzi. Program bo omogočil tedenska javna predavanja, udeležbo na delavnicah in strokovnih razpravah, ki jih organizirajo fakultete ali raziskovalni inštituti.

Program je odprt za državljane naslednjih držav: Albanija, Armenija, Azerbajdžan, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Gruzija, Grčija, Kosovo, Latvija, Litva, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Turčija.

Celotno besedilo prijave in vse podrobnosti so dostopne na spletni strani Univerze Ludovika: https://reg.uni-nke.hu/index.php/338115?newtest=Y&lang=en

Dodatna vprašanja v zvezi s programom pošljite na elektronski naslov: ludovika.scholars@uni-nke.hu.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.