6.2.2017

Uspešna kandidatura FINI Novo mesto na javnem razpisu za sofinanciranje projekta “Po kreativni poti 2016/2017”

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje projekta Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in reginalnem okolju –  Po kreativni poti do znanja 2016/2017, ki ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Predmet sofinanciranja so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovenga mentorja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Prav tako je predmet sofinanciranja medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev (pedagoški mentorji) in strokovnjakov (delovni mentorji) iz (ne)gospodarstva, ki se bo izvajala v okviru posameznega projekta.

FINI Novo mesto je na razpis prijavil projekt z naslovom Inovativna tehnologija izboljšave kakovosti debeline mokre plasti tesnilnega materiala.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.