23.9.2019

Uvodni dan

Uvodni dan za študente, ki so vpisani v študijskem letu 2019/2020 dodiplomskega in podiplomskega študija bo v soboto, 28. 9. 2019.

 

URA PROGRAM NOSILEC
8.30 – 8.35 Pozdrav dekanje mag. Iris Fink Grubačević
8.35 – 9.05 Študij na FINI Lucija Galič, mag. posl. ved
9.05 – 9.20 Znanstveno raziskovalno delo na FINI mag. Iris Fink Grubačević, dekanja
9.20 – 10.05 Predavanje: Industrija 4.0 – izziv za generacijo Z? Rudi Panjtar, direktor SRIP Tovarne prihodnosti, Inštitut Jožef Štefan
10.20 – 11.05 Pogovor z nosilci predmetov (VS) predavatelji
11.35 – 12.15 Pogovor z nosilci predmetov (MAG) predavatelji
8.30 – 12.15 Stojnica Erasmus+ Rok Brezovšek, študent
Ines Lipuš, koordinator

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.