14.5.2019

Vključevanje dr. Anatolija Nikonova v pedagoški proces v okviru obiska Državne univerze v Sankt Peterburgu

Program “Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021” omogoča slovenskim predavateljem med obiskom na tujih univerzah krepiti kompetence na področju izvajanja študijskega procesa v domačem prostoru, bogatiti svoje strokovno znanje in širino ter na domačo fakulteto prinašati primere dobre prakse iz tujine. S spodbujanjem mobilnosti in internacionalizacijo izobraževalne dejavnosti našega zavoda se nam odpirajo nove priložnosti kot so izmenjava in pridobivanje novih znanj in dobrih praks, izboljšanje kompetenc, krepitev zaposljivosti diplomantov ter posodabljanje študijskih programov v skladu z najnovejšimi trendi in spoznanji.

Tekom obiska se je dr. Nikonov vključil v izvajanje pedagoških aktivnosti na Državni univerzi v Sankt Peterburgu. Študenti podiplomskega študija so v okviru predmeta “Raziskovalno delo” predstavili rezultate svojega raziskovalnega dela v angleščini. Cilj predmeta je razvoj komunikacijskih jezikovnih in raziskovalnih kompetenc, ki vključuje razvoj jezikovnih in socio-lingvističnih komponent na ravni znanja tujega jezika kot sredstva za strokovno in akademsko komunikacijo. Člani komisije smo vodili razpravo v angleščini, obenem smo ocenjevali nastop študentov. Izvajanje takega predmeta predstavlja za slovenski sistem izobraževanja na podiplomskem študiju morda nekoliko nenavaden način študijskega procesa, vendar se izkazuje kot utemeljen in učinkovit pristop v okviru procesa internacionalizacije visokošolskega študija.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.