24.10.2022

Začetek postopka za volitve nadomestnega člana Senata FINI Novo mesto

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je Senat FINI Novo mesto na svoji 149. (dopisni) seji, ki je potekala od 19. 10. do 21. 10. 2022, sprejel sklep, da se začne postopek za volitve (1) nadomestnega člana Senata.

 

Za člana Senata je lahko izvoljen le član Akademskega zbora. Kandidata za člana Senata lahko predlagajo katedre Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto ali najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora.

 

Sklep: OS_volitve_nadomestnih_članov_Senata

 

Predlagatelji pošljejo volilni komisiji predloge za kandidate za člana Senata in pisno soglasje kandidata h kandidaturi: OBR-14_Kandidatura za člana Senata FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.