30.8.2019

Začetek postopka kandidiranja članov Senata FINI Novo mesto

Sklep o začetku postopka volitev v Senat

OBR-14_Kandidatura za člana Senata FINI Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.