16.4.2021

Začetek postopka za izvolitev dekana FINI Novo mesto

Na podlagi 24. člena Statuta Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je Senat Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto na svoji 134. seji dne 15. 4. 2021 sprejel naslednje sklepe:

Sklep 134/3:
Začne se postopek za izvolitev dekana FINI Novo mesto.

Sklep 134/4:
Rok za vložitev kandidature je od 16. 4. do 5. 5. 2021.

 

Priloga:

OS_začetek postopka za izvolitev dekana

OBR-15_predlog kandidature za dekana OS_začetek postopka za izvolitev dekana

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.