3.7.2023

Začetek postopka za kandidiranje članov Senata FINI Novo mesto

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je Senat FINI Novo mesto na svoji 159. seji, ki je potekala od 27. 6. do 30. 6. 2023, sprejel sklep, da se začne postopek za kandidiranje članov Senata FINI Novo mesto.

Sklep o začetku postopka volitev v Senat

 

Senat sestavlja 11 članov, in sicer:

  • 8 članov iz vrst članov Akademskega zbora, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja FINI Novo mesto. Akademski zbor izvoli 8 članov Senata FINI Novo mesto.
  • dva predstavnika študentov, ki ju izvoli Študentski svet FINI Novo mesto. Predsednik Študentskega sveta FINI Novo mesto je član Senata po položaju.
  • dekan, ki je član Senata po položaju.

 

Za člana Senata je lahko izvoljen le član Akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev.

 

Kandidate za člana Senata lahko predlagajo katedre FINI Novo mesto ali najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora.

 

Predlagatelji pošljejo predloge kandidatov za člane Senata FINI Novo mesto in pisna soglasja kandidatov h kandidaturi na OBR-14_Kandidatura za člana Senata FINI Novo mesto najkasneje do 24. 8. 2023 do 12. ure.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.