23.8.2019

Zaključek obiska dr. Anatolija Nikonova na Državni univerzi v Sankt Peterburgu v okviru programa “Mobilnost slovenskih visokošolskih učitljev 2018-2021”

V obdobju od 17. aprila do 31. julija 2019 je v okviru programa mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih inštitucijah potekal obisk našega visokošolskega učitelja dr. Anatolija Nikonova na Fakulteti za matematiko in mehaniko Državne univerze v Sankt Peterburgu v Rusiji. Namen programa mobilnosti je spodbuditi sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem prostoru. S tem bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. Posledično bi te spremembe vodile k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva in k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

V času mobilnosti na tuji univerzi se je dr. Anatolij Nikonov srečal z mnogimi primeri dobre prakse pri izvajanju študija druge in tretje stopnje, ki odpirajo nove priložnosti za izboljšave v študijskem procesu na domači inštituciji. Obenem je nadgradil že obstoječe sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu s številnimi vrhunskimi strokovnjaki in znanstveniki.

Dr. Anatolij Nikonov se zahvaljuje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto za zagotovljeno priložnost vključevanja v program mobilnosti visokošolskih učiteljev. Obenem se zahvaljuje gostiteljici obiska, Univerzi v Sankt Peterburgu, in še posebej koordinatorju obiska na ruski strani, dr. Vladimirju Bratovu.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.