25.2.2021

IZDAN ZBORNIK POVZETKOV ZA 6. MEDNARODNO KONFERENCO O RAZVOJU INDUSTRIJSKEGA INŽENIRINGA

Izšel je zbornik povzetkov za 6. mednarodno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa, ki bo potekala 21. aprila 2021 na Otočcu.
Zbornike povzetkov dosedanjih konferenc si lahko ogledate na: https://www.fini-unm.si/mednarodna-konferenca/zborniki/

Konferenca uveljavlja prakso sodelovanja med gospodarstvom ter raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami. Osnovni cilj konference je zagotavljanje skladnosti razvojnih tendenc z dejanskimi potrebami po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah. Nove potrebe trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti podjetij predstavljajo izzive, ki se jim danes ni mogoče izogniti.

V okviru tematskih sklopov se konference udeležujejo strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz oziroma visokošolskih zavodov, inštitutov ter druga strokovna javnost.

Prepričani smo, da se nam boste tudi vi pridružili na 6. mednarodni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa, kjer se bomo skupaj soočili s priložnostmi, potenciali in izzivi sodobne industrije.

Vljudno vabljeni!

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.