1.10.2021

ZNANSTVENA ODLIČNOST RAZISKOVALNE SKUPINE FINI NA NACIONALNEM NIVOJU IN V MEDNARODNEM OKOLJU

V raziskovalni skupini Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto namenjamo veliko pozornost promociji in razvoju področja mehanike na nacionalnem in mednarodnem nivoju in s tem pomembno prispevamo k razvoju stroke in širše družbe. Z aktivno udeležbo na znanstvenih srečanjih in v vodstvenih organih društev in združenj v Sloveniji in tujini smo dejavni promotorji znanosti na področju tehnike.

 

V septembru 2021 smo se člani raziskovalne skupine FINI Novo mesto udeležili treh pomembnih znanstvenih srečanj. S svojo prisotnostjo smo našo fakulteto, Dolenjsko regijo in Slovenijo zastopali (1) na enem izmed pomembnejših dogodkov na evropski ravni s področja mehanike – EUROMECH Colloquium 626 z naslovom Mechanics of High-Contrast Elastic Composites, ki je potekal od 6. do 8. septembra 2021 na Keele University v virtualnem okolju; (2) na znanstvenem srečanju s področja eksperimentalne mehanike 37th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (DAS 37) od 21. do 24. septembra 2021 na Johannes Kepler Univerzi v Linzu v Avstriji; in (3) na 35. srečanju Kuhljevi dnevi 2021 od 23. do 24. septembra 2021 v Bohinj ECO hotelu v Bohinjski Bistrici.

 

Zapisala: doc. dr. Urška Florjančič in izr. prof. dr. Anatolij Nikonov

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.