Poslovni podatki FINI

Dolgo ime PRS:Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Kratko ime PRS:FINI Novo mesto
Naslov:Šegova ulica 112, Novo mesto
Pošta:8000 Novo mesto
Občina:Novo mesto
Telefon:07 39 32 206
Mobitel:070 60 10 90
Elektronski naslov:referat@fini-unm.si
v. d. dekana:
prof. dr. Simon Muhič
Matična številka:3619630000
Davčna številka:93627076
Transakcijski računi:IBAN SI 56 0294 7025 8204 137
Statistična regija:jugovzhodna Slovenija
Pravno organizacijska oblika:zasebni zavod
Dejavnosti SKD:P85.422 – Visokošolsko izobraževanje

Z odločbo 041-4/2008/16 z dne 22. 04. 2009 je Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je podaljšal akreditacijo fakulteti za dobo 7 let (odločba št. 6031-3/2015/28 z dne 17. 11. 2016).

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto ima v razvid vpisane študijske programe :

  • visokošolski strokovni študijski program “Inženiring in vozila”, odločba št. 6033-285/2009/22 z dne 21. 04. 2011
  • univerzitetni študijski program “Inženiring in vozila”, odločba št. 6033-283/2009/33 z dne 20. 10. 2011
  • magistrski študijski program “Inženiring in avtomobilska industrija”, odločba št. 6033-284/2009/56 z dne 21. 4. 2016
  • doktorski študijski program “Inženiring in avtomobilska industrija”, odločba št. 6033-1/2010/45 z dne 21. 4. 2016

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji, skladno z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti pri Javni Agenciji za raziskovalno dejavnost RS pod številko 3069. V evidence ARRS je ustanovljena in vpisana raziskovalna skupina (Inštitut za znanstveno-raziskovalno dejavnost) pod številko 3069-001.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.