Nahajamo se na naslovu:

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.