Prosto delovno mesto 23. 9. 2022

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.