Razpis kadrovskih štipendij 2023/24

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.