Dvo dimenzionalne urejene plasti: osnove in aplikacije

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 10. 2016 - 30. 09. 2018

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

Prijavitelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Partnerji: St. Petersburg State University, Department of Extreme States of Materials and Structures (Russia)

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

V okviru projekta preučujemo strukturne in dinamične procese v urejenih tankih plasteh kondenzirane snovi. Posebno pozornost je posvečena plastem, ki jih tvorijo tekoči kristali (TK) z orientacijsko in translacijsko urejenostjo. Cilj je določitev pogojev, pri katerih bodo imele strukture izjemne lastnosti ali pa specifično funkcionalnost. Razvijamo teorijo potovanja površinskih valov v takšnih plasteh. Problem površinske dinamike obdelanih površin predstavlja temeljni problem mehanike kontinuumov in ima številne aplikacije na inženirskih in tehnoloških področjih.

Predlagana vsebina bilateralnega projekta zajame vzpostavitev metodologije za napovedovanje mehanskega vedenja tankih površinskih slojev na osnovi tekoče kristalnih
materialov. Temu prispeva izjemno visoki mednarodno priznani nivo znanj in izkušenj na
področju matematičnega modeliranja, ki jih imajo znanstveniki iz sodelujoči skupini. Rezultati raziskav bodo povečali osnovno razumevanje fizike TD, ki je zanimiva za vse veje fizike, vključujoč fiziko delcev in kozmologijo.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.