EAGLE - Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti

Tip projekta: raziskovalno-razvojni

Trajanje projekta: 01. 11. 2018 - 31. 12. 2021

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropska unija - Evropski sklad za regionalni razvoj

Prijavitelj: TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o.

Partnerji: Alpineon razvoj in raziskave, d.o.o., FINI Novo mesto

Nosilec projekta na FINI: mag. Iris Fink Grubačević

Opis:

V okviru projekta EAGLE bomo razvili demonstracijski prototip naprednega 3D senzorskega sistema, ki bo omogočal frekvenčno vizualno kontrolo geometrije kompleksnih predmetov. Prototip bomo validirali in demonstrirali v simuliranem operativnem okolju. Kot primer uporabe smo izbrali odpreške, ki so zaradi inovativnega lightweight designa tehnološko izjemno aktualni, sočasno pa geometrijsko izredno kompleksni izdelki. Odpreški so jekleni, pogosto tudi lakirani, kar pri kontroli povzroča dodatno težavo zaradi odboja svetlobe. Kontrola se bo izvajala z uporabo inovativnih 3D postopkov strojnega vida, ki jih bomo razvili in nadgradili na podlagi lastnih patentiranih rešitev ter preizkusili v okviru projekta. Pri tem bomo razvili več novih prebojnih rešitev, ki bodo predstavljale napredek na področju stanja tehnike.

Razvoj naprednega senzorskega sistema za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov bo potekal v okviru dveh RR faz, industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja. Obsegal bo RR aktivnosti na tehnoloških stopnjah TRL 3–6. V okviru projekta bomo razvili tudi koncept umestitve razvite tehnološke rešitve v industrijsko okolje pametnih tovarn. Prototipno rešitev bomo preizkusili v avtomobilski panogi, kjer je stopnja avtomatizacije dovolj visoka za uvajanje najsodobnejših rešitev na področju avtomatizirane kontrole, v  nadaljevanju pa bomo rešitev prenesli tudi na aplikacije v drugih panogah.

Rezultat RR projekta bo prototip naprednega senzorskega sistema za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti. Proizvajalcem z velikoserijsko proizvodnjo bo omogočal proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Sistem ima velik tržni potencial v tovarnah prihodnosti, tako v avtomobilskem sektorju, kot tudi drugih sektorjih na globalni ravni.

Projekt izvajamo v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« in je bil sprejet v sofinanciranje na javnem razpisu »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«. Projekt je sofinanciran v višini 1.995.559,47 EUR. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani http://www.eu-skladi.si.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.