EVA4GREEN - Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 09. 2016 - 28. 02. 2019

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS; Evropska komisija - Evropski sklad za regionalni razvoj

Prijavitelj: SiEVA d.o.o.

Partnerji: konzorcij 13 slovenskih podjetij in akademskih inštitucij

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Projekt EVA4green prinaša konkreten načrt razvoja 22 novih izdelkov, katerih konkurenčna prednost na trgu se bo izkazovala skozi 40 načrtovanih inovacij in 16 mednarodnih patentnih prijav. Področja razvoja izdelkov so izbrana tako, da podpirajo usmeritve globalne avtomobilske industrije, strategije EU in tudi nacionalnih razvojnih programov. Z razvojem izdelkov bomo prispevali k doseganju pomembnih napredkov na področju zniževanja porabe energije ter emisij, ki izhajajo iz motorjev z notranjim zgorevanjem, elektrifikaciji vozil, ter varnosti in udobju v avtomobilih. Prebojne rešitve bodo dosežene z uvajanjem novih materialov, nižanjem teže komponent, razvojem napredne
senzorike, uvajanjem rešitev s področja omogočitvenih tehnologij ob hkratni optimizaciji konceptov in konstrukcij.

Projekt izvajamo v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) sodeluje v dveh sklopih projekta, ki ju vodi in koordinira podjetje TPV d.o.o. Novo mesto. Aktivnosti sodelavcev FINI se osredotočajo na analizo termo-mehanskih lastnosti nekovinskih materialov ter
raziskave tehnologij preoblikovanja lightweight nekovinskih materialov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.