Inovativna tehnologija izboljšave kakovosti debeline mokre plasti tesnilnega materiala

Tip projekta: raziskovalno-izobraževalni

Trajanje projekta: 01. 03. 2017 - 31. 07. 2017

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropska komisija - Evropski socialni sklad

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: DONIT TESNIT d.o.o.

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Predlagani projekt je namenjen razvoju tehnologije izdelave mehkega tesnilnega materiala po mokrem postopku, oz. izboljšanju kakovosti debeline mokre plasti tesnilnega materiala. Projekt poteka v sodelovanju s podjetjem DONIT TESNIT d.o.o., ki je eden izmed vodilnih proizvajalcev tesnilnih plošč in tesnil ter ponudnik rešitev na področju tesnjenja.

Projekt je usmerjen v reševanje problematike izboljšanja tehnološkega postopka kontrole debeline mokre plasti tesnilnega materiala s pomočjo avtomatizacije procesa merjenja debeline, ter uporabe naprednih tehnik za določanje vhodnih parametrov proizvodne linije materiala, ki so odločilni za nihanja končne debeline. Cilj predlaganega projekta je izdelati koncept inovativne tehnologije nadzora kakovosti izdelkov in s tem dvigniti tehnologijo izdelave tesnilnih plošč na višji nivo. Podjetje bo s projektom dobilo uporaben koncept in konstrukcijsko rešitev stroja za merjenje debeline tesnilnega materiala. Nenazadnje bodo rezultati projekta
močno prispevali k reševanju ekoloških problemov oz. problemov onesnaževanja okolja, ker bo optimizacija proizvodnega procesa omogočila manjše količine izpustov kemikalij v ozračje.

S pomočjo mentorjev bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Obenem bodo pridobljene kompetence in izkušnje študentom pomagale pri reševanju konkretnih problemov,
s katerimi se bodo srečali pri razvoju svoje profesionalne kariere.

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.