Inteligentni sistemi v proizvodnji

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 01. 2010 - 31. 12. 2011

Financer:

Prijavitelj:

Partnerji:

Nosilec projekta na FINI:

Opis:

Sodelovanje pri izvedbi razvojno raziskovalne naloge S1287-FOTONA in aplikacije rezultatov raziskave pri uvajanju inteligentnih sistemov v proizvodnjo, Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.