Mednarodni projekt AGRO-ENVIRONMED

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 06. 2009 - 31. 10. 2011

Financer: projekt je delno financiran z ERDF sredstvi - Evropski sklad za regionalni razvoj preko programa Mediteran. Program Mediteran se razpisuje v okviru evropskega Cilja III - teritorialnega sodelovanja

Prijavitelj:

Partnerji:

Nosilec projekta na FINI:

Opis:

Namen projekta je povečati znanje o okoljskih tehnologijah in o primerih dobrih praks v malih in srednje velikih podjetjih na področju petih najbolj reprezentativnih agroživilskih podsektorjev z namenom zmanjšati okoljske vplive.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.