Mednarodni projekt SEBE

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 03. 2010 - 01. 02. 2013

Financer: sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Central Evrope v okviru transnacionalnih projektov

Prijavitelj:

Partnerji:

Nosilec projekta na FINI:

Opis:

Namen projekta je vključevanje, z razvojem in optimizacijo novih tehnologij in inovativnih ukrepov na področju bioplina, v prizadevanja za razvoj trajnostnih okoljskih tehnologij izrabe bioplina v EU za doseganje dolgoročnega cilja
nadomestitve dela oskrbe zemeljskega plina z bioplinom.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.