Mednarodni projekt SPRINT

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 04. 2011 - 01. 03. 2013

Financer: sofinanciran s strani EU v okviru instrumenta predpristopne pomoči (IPA) ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Prijavitelj:

Partnerji:

Nosilec projekta na FINI:

Opis:

Ustvarjanje podpornega okolja za spodbujanje gospodarske rasi in konkurenčnosti gospodarstva s povezovanjem podjetij in znanstvenoraziskovalnih institucij na manj razvitem čezmejnem področju s ciljem ustvarjanja skupnega gospodarskega prostora; projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.