Mednarodni projekt ZERO WASTE

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 05. 2009 - 30. 04. 2012

Financer: projekt je delno financiran z ERDF sredstvi - Evropski sklad za regionalni razvoj preko programa Mediteran. Program Mediteran se razpisuje v okviru evropskega Cilja III - teritorialnega sodelovanja

Prijavitelj:

Partnerji:

Nosilec projekta na FINI:

Opis:

Namen projekta je razvoj integriranega Zero Waste sistema za ravnanje z odpadki, z namenom zmanjšanja nastajanja odpadkov.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.