Rezultat iskanja slik za arrs logo

Novi gelatorji elektrolitov za uporabo v sončnih celicah

Tip projekta: mednarodni (bilateralni), raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2019

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Javni razpis ARRS za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018 – 2019

Prijavitelj: Kemijski inštitut, Ljubljana

Partnerji: Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Razvoj nanotehnologije izkazuje vedno večje zahteve v različnih elektrkromnih sklopih, foto elektrokemijskih celicah in baterijah. Nove možnosti za uporabo ionskih tekočin se kažejo v kompleksnih elektrolitih v poltrdnem ali gel stanju. Supramolekularni geli omogočajo tvorbo nano ali mikrometrskih gelotvornih oblik poljubne dolžine, premera 5 nm, pri čemer gelator v specifičnem topilu daje mehansko in termično stabilne gele v širokem temperaturnem območju, od negativne temperature do pribl. +200 °C, odvisno od topila. Raziskave teh sistemov so izrednega pomena zaradi široke aplikativne uporabe. Priprava učinkoviti, prevodnih, termično stabilnih, mehansko neodvisen gel sistem je izredno pomembna. Cilji projekta so priprava organogelatornih peptidnih struktur, testiranje gel elektrolitov, določitev prevodnosti, mikroskopskih, kalorimetričnih in reoloških lastnosti novih materialov z možnostmi uporabe v industriji.

Projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.