NovIKroG - Razvoj krožnega javnega naročanja za vzpostavitev materialnih lokalnih zank

Tip projekta: razvojno - raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 05. 2022 - 30. 04. 2024

Financer: Norveški finančni mehanizem

Prijavitelj: Mestna občina Novo mesto

Partnerji: Razvojni center Novo mesto, FINI Novo mesto, Zavod Knof, Komunala Novo mesto, Nord University

Nosilec projekta na FINI: mag. Iris Fink Grubačević

Opis:

Projekt NovIKroG z razvojem modela krožnega javnega naročanja, razvojem demonstracijskih primerov krožnih snovnih tokov v lokalnem okolju ter z vzpostavitvijo inovacijskega centra, naslavlja neposredne učinke programa B.3.1 – Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo. Projekt je skladen s Strategijo razvoja Slovenije 2030 (cilj: Nizkoogljično krožno gospodarstvo). V strateških izhodiščih evropske kohezijske politike 2021–2027 je krožno gospodarstvo del drugega od petih ciljev: 2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj.

V okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, je cilj projekta NovIKrog vzpostavitev lokalnega krožnega ekosistema skozi razvoj trajnostnega krožnega poslovnega modela v javnih zavodih v Mestni občini Novo mesto. Skozi razvoj modela sistema zelenega in krožnega javnega naročanja se bodo vključevala podjetja, ki ponujajo produkte s povečano rabo lokalnih naravno obnovljivih materialov, uporabo sekundarnih virov, možnostjo vzdrževanja, popravljanja, obnavljanja in recikliranja produktov. Z Univerzo Nord, Bodø na Norveškem, se bodo izmenjevale dobre prakse s področja krožnega gospodarstva.

Specifični cilji projekta so razvoj modela zelenega in krožnega javnega naročanja v lokalnem okolju, demonstracija snovnih zank v lokalnem okolju ter vzpostavitev inovativnega centra za zeleno in krožno javno naročanje.

Projekt NovIKroG, sofinancirata Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Norveški finančni mehanizem, v višini 799.980 evrov.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.