Optimizacija parametra konstrukcije strojeva za produženje životnog vijeka

Tip projekta: raziskovalni, št. 248-0691736-1821

Trajanje projekta: 01. 01. 2007 - 31. 12. 2011

Financer:

Prijavitelj: št. ustanove 248, Veleučilišče u Karlovcu

Partnerji:

Nosilec projekta na FINI:

Opis:

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.