Pridobivanje dobrih praks ter razvoj metodologij poučevanja preko mobilnosti visokošolskih učiteljev FINI

Tip projekta: izobraževalno-raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 09. 2018 - 07. 12. 2020

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: St. Petersburg State University, Faculty of Mathematics and Mechanics

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Z razvojem procesa internacionalizacije študijskega procesa v okviru visokošolskega, magistrskega in doktorskega študijskega programa bo fakulteta omogočila domačim študentom izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks s tujimi študenti in predavatelji. V okviru predlaganega projekta bodo predavatelji FIN z obiski na Državni univerzi v Sankt Peterburgu krepili kompetence na področju izvajanja študijskega procesa v domačem prostoru, bogatili svoje strokovno znanje in širino ter na domačo fakulteto prinašali primere dobre prakse iz tujine. Vključevanje v pedagoški proces na tretji stopni ter v raziskovalno okolje na akademskih inštitucijah v tujini pomenijo za predavatelje FINI tudi priložnost, da s tujimi visokošolskimi učitelji in raziskovalci oblikujejo zanimive komplementarne raziskovalne tematike in sodelujejo pri posodabljanju učnih načrtov oz. pripravi novih študijskih smereh.

Z izvajanjem aktivnosti v okviru predvidene mobilnosti bodo predavatelji FINI med gostovanjem na univerzi v Rusiji (St. Petersburg) preko sodelovanja z njihovimi predavatelji izboljšali metodologijo pedagoškega procesa na drugi in tretji stopnji izobraževanja s poudarkom na sodelovanju z industrijo, obenem pa oblikovali nove raziskovalne vsebine za izvajanje študijskih programov in potencialnih skupnih raziskovalnih projektov. S tega vidika bo projekt nedvomno prispeval k izboljšanju znanstveno raziskovalnega nivoja fakultete. Obenem v okviru mobilnosti načrtujemo izvajanje aktivnosti, ki se navezujejo na raziskovalni del s področja mehanike ter področja materialov, ki je sestavni del podiplomskega študija. Te aktivnosti bomo v sodelovanju z mentorji izvajali v okviru konkretnih tematik, ki jih izvajajo podiplomski študenti na tuji univerzi. Na osnovi strokovnih diskusij v okviru skupnih tematik načrtujemo pripravo osnutkov bodočih znanstveno-raziskovalnih projektov z vključevanjem podiplomskih študentov.

Projekt je bil izbran na Javnem razpisu: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018 – 2021. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.