Razvoj glasbene umetnosti v centralni regiji Slovenije z uporabo sodobnih znanj tehnike

Tip projekta: raziskovalno-izobraževalni

Trajanje projekta: 15. 06. 2018 - 15. 09. 2018

Financer: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropska komisija - Evropski socialni sklad

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: Kulturno umetniško društvo Nasha produkcija

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Projekt poteka v sodelovanju s Kulturno umetniškim
društvom Nasha produkcija, ki ga je l. 2011 v Ljubljani ustanovila skupina akademskih glasbenikov z znanjem in veščinami iz različnih področij glasbe in pedagogike. Področje glasbenih inštrumentov temelji na vrhunskih znanjih materialov in tehnične akustike. Predlagani projekt združuje empirična znanja glasbenikov in teoretično podprta znanja s področja tehnike. Cilj projekta je določiti smernice za nadaljnji razvoj glasbenih inštrumentov z uporabo naravnega in človeškega potenciala Slovenije. Sodelovanje FINI s kulturno
umetniškim društvom bo preko vključevanja študentov odprlo pot razvoju nove niše na interdisciplinarnem področju tehnike in glasbe ter s tem ponudilo potencial za nadaljnji razvoj na področju znanosti, gospodarstva in kulture v naši družbi.

V okviru predlaganega sodelovanja med društvom, fakulteto in študenti, ki predstavlja izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja, želimo s komplementarno uporabo vrhunskih znanj s področja dinamike konstrukcij ter vrhunskih dosežkov na področju kitarske glasbe narediti nadaljnje korake v smeri razvoja glasbenih inštrumentov ter metodologije poučevanja kitare. Pri izvajanju projekta želimo študente seznaniti s problemskim pristopom k reševanju praktičnih problemov v neposredno lokalnem/regionalnem okolju. S pomočjo mentorjev bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo
omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.