Razvoj lightweight avtomobilskih komponent z uvajanjem polimerov in kompozitov

Tip projekta: izobraževalno-raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 04. 2018 - 31. 08. 2018

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropska komisija - Evropski socialni sklad

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: SiEVA d.o.o.

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Predlagani projekt je namenjen razvoju »lightweight« avtomobilskih komponent in je skladen z osnovnimi cilji podjetja. Projekt bo potekal v sodelovanju s podjetjem SiEVA d.o.o., ki opravlja storitve na raziskovalno-razvojnem področju, usmerjene v strateška področja elektrifikacije in varnosti vozil. Družba SiEVA predstavlja nov korak v razvoju slovenske avtomobilske industrije pri izgradnji kompetenc ter konkurenčnega pozicioniranja na globalnem trgu. Akademski partner FINI bo v sodelovanju s podjetjem preko
vključevanja študentov prispeval k reševanju problema uvajanja novih materialov na osnovi polimerov in kompozitov v obstoječe tehnologije.

Koncept razvoja komponent z manjšo maso bomo postavili na primeru razvoja Z – opornika, ki bi naj bil izdelan iz polimernega oz. kompozitnega materiala. Z – opornik je v motornem prostoru pritrjen na karoserijo vozila, kjer delno opravlja nosilnostno/ojačitveno funkcijo, glavna njegova naloga pa je povečanje togosti avtomobilske karoserije, in s tem sprememba frekvenčnega odziva karoserije. Z – opornik s svojimi ustreznimi lastnostmi tako: (i) zagotavlja vodljivost avtomobila, (ii) zagotavlja udobje in varnost in (iii) zmanjšuje vibracije. Cilj projekta je izdelati dizajn in vrednotenje Z-opornika iz polimernega materiala z nižjo maso, ne da bi zmanjšali njegovo nosilnost in togost.

Projekt predvideva vključevanje študentov Fakultete za industrijski inženiring – Novo mesto in študentov drugih fakultet v proces razvoja izdelkov in tehnologij v podjetju SiEVA. Študenti z različnih področij bodo spoznali in osvojili procese, principe in pristope pri razvoju izdelkov ter opredelili ključne parametre. Projekt bo študentom omogočil reševanje praktičnih problemov v neposrednem partnerstvu visokošolskega zavoda FINI s podjetjem SiEVA in razvoj potrebnih kompetenc, pridobitev praktičnih znanj ter izkušenj.

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja (PKP) 2017 – 2020. Namen razpisa je spodbujati in krepiti sodelovanje ter povezovati visokošolski sistem z (ne)gospodarstvom ter izvajati modele odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem, v s Slovensko strategijo pametne specializacije,
znotraj katere je tudi področje Mlada in ustvarjalna Slovenija. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.