Razvoj študija na FINI preko mobilnosti tujih učiteljev

Tip projekta: izobraževalno raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 02. 2020 - 31. 05. 2021

Financer: Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport RS

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: St. Petersburg State University (Russia) , Russian University of Transport (Russia), Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet (Croatia), Czech Technical University in Prague (Czech Republic), Keele University (UK), Wallbank Enterprises Limited (UK)

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa MIZŠ »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022«. V skladu s cilji javnega razpisa si želi FINI Novo mesto z izvajanjem operacije okrepiti sodelovanje z večjim številom gostujočih tujih strokovnjakov ter se povezati z gostujočimi tujimi strokovnjaki iz evropskega in globalnega prostora za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja, in s tem spodbuditi prožne oblike učenja na svoji enoti. Mehanizem sodelovanja s tujimi visokošolskimi zavodi smatramo kot dobro podporo našemu visokošolskemu zavodu pri izboljšanju študijskega procesa ter razvoju metodologij poučevanja, kar je skladno s strategijo FINI Novo mesto oz. z namenom in cilji razpisa, ki nudi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev. Z vključevanjem tujih strokovnjakov v obstoječ študijski proces na FINI Novo mesto bodo domači visokošolski učitelji izboljšali svoje pedagoške kompetence pri izvajanju pedagoškega dela ter okrepili sodelovanje s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah, študenti pa pridobili nova znanja in kompetence in s tem izboljšali zaposlitvene ter karierne možnosti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.