Razvoj varnega vzglavnika

Tip projekta: raziskovalni, sodelovanje v projektu SiEVA, št. 4301-34/2010/253

Trajanje projekta: 01. 05. 2012 - 01. 05. 2014

Financer: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Prijavitelj:

Partnerji:

Nosilec projekta na FINI:

Opis:

Raziskava – benchmarking varnega vzglavnika, raziskava antropologije modelov potnikov v vozilu, raziskava absorbcije kinetične energije z vidika varnosti ranljivih udeležencev v prometu

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.