SRC-EDIH

Tip projekta: razvojno – raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 09. 2022 - 30. 08. 2025

Financer: Evropska unija, Evropska komisija

Prijavitelj: Razvojni center Novo mesto

Partnerji: Mestna občina Novo mesto, Občina Ajdovščina, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, RIC Bela krajina, CADCAM Lab d. o. o., Koofr d. o. o., Mikrografija d. o. o., Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ter Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje regionalnih razvojnih agencij

Nosilec projekta na FINI: mag. Iris Fink Grubačević

Opis:

Projekt zasleduje dva cilja. Prvi zajema podporo državni upravi in lokalni samoupravi (javna gospodarska podjetja, javni zavodi in agencije, nevladne organizacije in zasebna podjetja, ki sodelujejo pri izvajanju javnih nalog) v smislu digitalizacije storitev, ki jih občanom in državljanom nudijo zgoraj naštete organizacije in z njimi povezani sistemi. Del prvega cilja je tudi razvoj in promocija platforme za odprto inoviranje in digitalno transformacijo, ki bo vključevala evropsko infrastrukturo storitev in tehnologije veriženja blokov (eID, eInvoicing, eDelivery, eSignature ,…). V okviru tega cilja bodo razvite tudi digitalne strategije lokalnih skupnosti.

 

Drugi cilj pa je podpora podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in delujejo bodisi sama, bodisi kot del industrijskih verig vrednosti.  V okviru tega predvsem spodbujanje uvajanja in posodabljanja proizvodnih informacijskih sistemov, avtomatizacije, robotizacije in umetne inteligence v vse temeljne procese, spodbujanje ustvarjanja digitalnih dvojčkov izdelkov in procesov ter digitalizacije ostalih poslovnih procesov. Vzporedne aktivnosti se bodo odvijale ob ugotavljanju zrelosti teh podjetij za digitalno preobrazbo, s pomočjo izobraževanj in svetovanj jih bomo vodili v smeri digitalizacije najbolj kritičnih procesov. Najbolj zrele MSP-je pa bomo popeljali v digitalno preobrazbo.

 

Projekt je bil sprejet v sofinanciranje v okviru Programa za digitalno Evropo, na javnem razpisu Evropska digitalna inovacijska stičišča (DIGITAAL-2021-EDIH). Naložbo sofinancira Evropska unija, Evropska komisija. Projekt je sofinanciran v višini 2.995.799,89 EUR.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.